KİMLER FAYDALANABİLİR?

"İlk yardım Yönetmeliği gereği sadece Sağlık Personeli olanlar İlk yardım Eğitmeni olabilmektedir."

Hangi meslek gruplarının ilk yardım eğitmeni olabileceği İlk Yardım Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Bu mevzuata göre aşağıda yer alan meslek grupları "İlk Yardım Eğitici Eğitmeni" sertifikası alabilmektedir.

Alacak olduğunuz İlk Yardım Eğitici Sertifikası ile;

  • Sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olabilirsiniz. (Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)
  • İlk yardım Eğitim Merkezi açabilirsiniz.
  • Eğitim Merkezlerinde ilkyardım öğretmenliği yapabilirsiniz.
  • İçeriğini siz belirleyerek, tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilirsiniz. Büyük gruplara sunum yapabilirsiniz.