UZMAN EĞİTİMCİ SACİDE KARAGÖZ
Ünvan

Mesleki Dersler Öğretmeni
Sağlık Eğitimcisi
Master Trainer

EĞİTİM DURUMU

   1970-1974       Sağlık Meslek Lisesi, ANKARA
   1977-1980       Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü, ANKARA
   2000-2002       Ankara Üniversitesi TÖMER, İngilizce, ANKARA
   2010                İnönü Üniversitesi Sağlık Eğitim Lisans Tamamlama, Malatya

  ALDIĞI ÖZEL EĞİTİMLER

   2009        Sağlık Bakanlığı ilk yardım eğitimci eğitmeni tazeleme eğitim programı 03-05 haziran 2009 Ankara  
   2006        Sağlık Bakanlığı Türkiye’de HIV/AIDS önleme destek programı  “Gönüllü danışmanlık ve test merkezleri danışmanlık                         temel eğitimi kursu” ANKARA
   2003        Türkiye Kızılay Derneği İlk Yardım Simülasyon Eğitimi, ANKARA
   2003        Afet Planlama ve İhtiyaç Tespiti Eğitici Eğitimi, ANKARA
   2003        Türkiye Kızılay Derneği Kızılay Kızılhaç Hareketi Eğitim, ANKARA 
   2001        Alman Kızılhaçı ”Su Sanitasyonu Eğitimi”, Yeniköy -İZMİT
   2002        Türkiye Kızılay Derneği İzlem ve Değerlendirme Becerileri Eğitimi İSTANBUL
   2001        Türkiye Kızılay Derneği İleri Eğitim Becerileri Programı, ANKARA
   2001        Alman Kızılhaç’ı ”Sahra Hastanesi Eğitimi” Yeniköy - İZMİT
   2000        Türkiye Kızılay Derneği İlk Yardım Eğitimci Eğitimi, Yeniköy - İZMİT
   1999        Avrupa”da Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı Projesi (MEB),   Zihinsel    ve Duygusal Sağlığın Desteklenmesi ve                                         Geliştirilmesi Eğitici Eğitimi  Programı” ANKARA 
   1998        JHPIEGO,”Program Geliştirme ve Grup Dinamikleri Eğitimi” ,ANKARA
   1998        Aile Planlaması ”Klinik Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi” Semineri, ANKARA
   1997        Aile Planlaması “Klinik Uygulama Becerilerinin Standardizasyonu,  Kursu, ANKARA
   1998        Aile Planlaması Eğitimlerini Geliştirme programı,“Eğitim becerilerinin standardizasyonu ve Danışmanlık “ kursu,                                 ANKARA
   1997        Bilgisayar ve Daktilonun verimli kullanımı eğitimi, ODTÜ, ANKARA
   1992        Doğum Öncesi Bakım ve Çocuk Beslenmesi Workshop, İSTANBUL   
   1986        Koruyucu Ebelik Hizmetleri Semineri, İSTANBUL
   1982        Aile Planlaması ve RİA uygulama sertifikası, İSTANBUL
   1982        Eğitim metodoloji’ si ve teknolojisi semineri, SAMSUN

  AKADEMİK YAYINLAR

   2012         İlk yardım kaynak kitabı 6 baskı 2012  
   2006        
Uluslararası Mavi Hilal Vakfı HIV/AIDS broşür 
   2006        
Uluslararası Mavi Hilal Vakfı HIV/AIDS (2 adet) poster 
   2006        
HIV/AIDS önleme rehber kitabı, ANKARA 
   2006        
HIV/AIDS önleme eğitimci kitabı, ANKARA 
   2006        
Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı, ilk yardım pratik rehber kitabı, Ankara 
   2005        
Okul Öncesi Dönemde Dünyamız ve Doğa Olayları 
   2005        
Okul Öncesi Dönemde İlk Yardım ve Güvenli Davranış 
   2005        
Okul Öncesi Dönemde Çocuk Hastalıkları ve Üreme Sağlığı 
   2005        
Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım Vakfı, İlk Yardım Kaynak Kitabı, Ankara 
   2004        
Türkiye Kızılay Derneği, M. E.Bakanlığı “6-14 Yaş Grubu Çocuklarda Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimci ve                                Öğrenci Kitabı” ANKARA 
   2004        
Türkiye Kızılay Derneği İlk Yardım Günü 2 adet broşür 
   2004        
Türkiye Kızılay Derneği ilk yardım günü 4 adet poster 
   2005        
Mavi Hilal tanıtım broşürü 
   2003        
GİB “Gönüllü İtfaiye Eğitimi” Kaynak ve Rehber Kitabı, ANKARA 
   2002        
Türkiye Kızılay Derneği “İzlem ve Değerlendirme Rehberi” ANKARA 
   2001        
Türkiye Kızılay Derneği “İlk Yardım El Kitabı” ANKARA 
   2001        
Türkiye Kızılay Derneği “İlk Yardım Eğitim Rehberi” ANKARA
   2001         T
ürkiye Kızılay Derneği “İlk Yardım Eğitimi Kaynak Kitabı” ANKARA 
   2000        
Sağlık Bakanlığı Deprem Kitabı, ANKARA
  

  ALDIĞI ÖDÜLLER

   2009          Ankara da Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İle ortaklaşa düzenlenen İlkyardım Eğitici Eğitmenliğine                               katkılardan dolayı “Teşekkür belgesi Emniyet Genel Müdürlüğü”
   2008         
 Ankara ilinde düzenlenen 3. Ambulans Rallisi ve Acil sağlık Hizmetleri Kongresine verilen destek ve katkılardan dolayı                       teşekkür plaketi TC SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü” ANKARA
   2003          
İlk yardım çalışmaları ile ilgili “Kocatepe Rotary Kulübü Onur Belgesi” ANKARA
   2003        
  “İlk Yardım Eğitimlerinin standardizasyonu konulu panel” Teşekkür belgesi Bursa Tabip Odası, BURSA
   2003          
“İlk Yardım Hizmet Ödülü” Kızılay Bursa Şubesi, BURSA
   2002       
   “İlk Yardım Hizmet Ödülü” Fransız Kızılhaç’ı, ANKARA