YRD.DOÇ.DR. HACER GÖNÜL DEMİR
Ünvan 


Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi
Master Trainer

EĞİTİM DURUMU

    1993 – 1997  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Aile Sağlığı, Doktora, Ankara
    1979 – 1982  Gevher Nesibe Sağlık Eğitimi Enstitüsü, Medikal Bölüm Asistanlık Programı, Ankara  
    1978 – 1981  Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı ABD, Sağlık Eğitimi , Master Derecesi, Ankara  
    1976 – 1978  Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Sağlık Eğitimi  Kürsüsü, Lisans Tamamlama, Ankara  
    1973 – 1976  Gevher Nesibe Sağlık Eğitimi EnstitüsüMedikal Bölüm, Ankara  
    1964 – 1969  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Meslek Lisesi, Ankara

    ALDIĞI ÖZEL EĞİTİMLER

    2009  Sağlık Bakanlığı,”İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni Tazeleme Eğitimi”, Ankara       
    2006  Sağlık  Bakanlığı, Küresel Fon Türkiye’de ‘’HIV/AIDS önleme destek programı“HIV/AİDS Gönüllü danışmanlık  
              Temel Eğitimi
 ” ANKARA 
    2003  Türkiye Kızılay Derneği, “İlk Yardım Eğitiminde Simülasyon Teknikleri Eğitimi”, Ankara
    2002  Türkiye Kızılay Derneği, “Kızılay-Kızılhaç Hareketi Temel  Eğitimi”, Ankara
    2000  Alman Kızılhaçı, “Afetlerde Sahra Hastaneleri”, Bonn/German  
    2000  Türkiye Kızılay Derneği,”İlk Yardım Eğitimci Eğitmenliği” kursu İzmit  
    2000  Yunanistan Kızılhaçı, “Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi Eğitimi” (BTC), Athens/Greece  
    2000  Acil Tıp Derneği, “Temel Yaşam Desteği”, Istanbul  
    2000  Türkiye Kızılay Derneği, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, “Afet Hazırlılık Semineri”, Istanbul  
    1999  Johns Hopkins Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, “İletişim ve Eğitim Materyalleri Geliştirme” eğitimi, Istanbul  
    1998  Sağlık Bakanlığı, ’Bilgi Eğitimi İletişim Materyallerini Kullanma”, eğitimi, Istanbul  
    1997  Sağlık Bakanlığı,”Danışmanlık ve Aile Planlaması” Eğitimi, Ankara  
    1996  Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, “Klinik becerilerin Standardizasyonu ve    Eğitim Metodolojisi”, Ankara  
    1996  Johns Hopkins Üniversitesi Üreme Sağlığında Uluslararası Eğitim Programı (JHPIEGO), Sağlık Bakanlığı, “İleri Eğitim      Becerileri”, Ankara
    1995  Sağlık Bakanlığı, ”Sağlıkta Öncü Okullar Ağı, Eğitimci Eğitimi”, Ankara  
    1995  JHPIEGO, Sağlık Bakanlığı, “İleri Eğitim Becerilerini Eğitimci Eğitimi”, Ankara  
    1995  JHPIEGO, Sağlık Bakanlığı Aile Planlaması, “Klinik Uygulama Becerilerinin Standardizasyonu Eğitimci Eğitimi”,        Ankara  
    1995  Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, “Sağlık Eğtiimi ve Demokrasi”, Copenhagen/Denmark  
    1993  Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü, “Avrupa Sağlıkta Öncü Okullar Ağı Eğitim Becerileri, Eğitimci Eğitimi”,             Edinburgh/UK  
    1992  Japon Hükümeti JICA, Sağlık Bakanlığı, “Eğitimde İletişim Teknikleri”, Abant/Bolu  
    1992  Aile Sağlığı Eğitim Projesi (FHTP), Sağlık Bakanlığı, ”Eğitimci Eğitimi”, Ankara 
    1991  Dünya Bankası, 1.Sağlık Projesi” Ana Çocuk Sağlığında Temel Bilgiler Eğitimci Eğitimi”, Ankara  
    1988  Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, “Hemşirelik Yönetimi Eğitimi”, Ankara  
    1987  Massachusetts Üniversitesi, , RONCO Projesi, ”Eğitim Metodolojisi ve Program Geliştırme Eğitimi ,Boston/USA  
    1982  Sağlık Bakanlığı, “Eğitimin Beş Yönü”, Ankara

   
   AKADEMİK YAYINLAR

   2009  Eğitimde Program Geliştirme Eğitimci Kitabı,Ankara 
   2006  Uluslararası Mavi Hilal Vakfı HIV/AIDS broşür 
   2006  Uluslararası Mavi Hilal Vakfı HIV/AIDS (2 adet) poster 
   2006  HIV/AIDS önleme rehber kitabı, ANKARA 
   2006  HIV/AIDS önleme eğitimci kitabı, ANKARA 
   2006  Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım Ve Kalkınma vakfı İlk Yardım pratik rehber kitabı,Ankara 
   2005  İlköğretim için çocuk hastalıkları kitabı, Ankara 
   2005  İlköğretim için güvenli davranış ve ilk yardım kitabı, Ankara 
   2005  İlköğretim için depreme hazırlık ve korunma Kitabı, Ankara 
   2005  Okul öncesi dönem üreme sağlığı, kaynak Kitabı, Ankara 
   2005  Uluslararası Mavi Hilal İnsani yardım ve Kalkınma Vakfı ”llk Yardım Kaynak Kitabı” Ankara 
   2005  Mavi hilal tanıtım broşürü 
   2004  Türkiye kızılay derneği ilkyardım günü 4 adet poster 
   2004  Türkiye kızılay derneği ilkyardım günü 2 adet broşür 
   2004-2005  Uluslararası  ilkyardım referans merkezi  toplantıları için sunum posterleri (3 adet) 
   2004  Türkiye Kızılay Derneği, “6-14 Yaş Çocuklarda Güvenli Davranış ve  İlkyardım Eğitimi Projesi”, Öğretmen, Öğrenci ve Veli  Kitabı
   2002  UNICEF-Sivil Savunma, “Afetlerde ve Acil Durumlarda Kadın ve Çocuklarda Bütünleştirilmiş Hizmetler”, Kaynak Kitap ve Rehber Kitap, Ankara 
   2002  Türkiye Kızılay Derneği, “İzlem ve Değerlendirme Teknikleri”, Ankara
   2002  Gönüllü İtfaiyeciler Grubu, Kaynak Kitap ve Rehber Kitap, Ankara
   2001  Türkiye Kızılay Derneği, “Eğitim Becerileri Kitabı”, Ankara
   2001  Türkiye Kızılay Derneği, “İlk Yardım Eğitim Rehber Kitabı”, Ankara
   2001  Türkiye Kızılay Derneği, “İlk Yardım Eğitim Kaynak Kitabı”, Ankara
   2000  Sağlık Bakanlığı-JHPIEGO, “Aile Planlaması Ulusal Rehber Kitabı,Ankara
   1997  Doktora Tezi , “Ağız Sağlığı Katılımcı Eğitim Metotlarında Verimlilik”, Ankara
   1997  Sağlık Bakanlığı-JHPIEGO, “Aile Planlaması Eğitimi Kurs Rehberi”, Ankara  
   1997  Sağlık Bakanlığı-JHPIEGO, “Aile Planlaması Öğrenci el Kitabı”, Ankara  
   1997  Sağlık Bakanlığı-JHPIEGO, “Eğitimci Eğitim Rehberi Aile Planlaması Danışmanlığı ve Metotları Sunumu”, Ankara  
   1995  Sağlık Bakanlığı-Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, “Aile Planlaması Eğitim Rehberi”, Ankara  
   1995  Sağlık Bakanlığı- Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, “Aile Planlamasında ebelerin Görev Analizi”, Ankara  
   1995  Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü öğretmen eğitimleri için ilk yardım posterleri geliştirme çalışması 16 adet  Ankara  
   1993  Sağlık Bakanlığı-UNICEF, “Ebelar için ana-çocuk sağlığı kitabı”, “Ana Çocuk Sağlığında Temel Bilgiler”, Ankara
   1992  Sağlık Bakanlığı, “Sağlık Meslek Liselerinde kişilerarası iletişim”  
   1989  Sağlık Bakanlığı-Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, “Sağlık Meslek Liselerinde Aile Planlaması Eğitimi için rehber Kitap, Ankara

  ALDIĞI ÖDÜLLER

   2008   Ankara ilinde düzenlenen 3. Ambulans Rallisi ve Acil sağlık Hizmetleri Kongresine verilen destek ve katkılardan dolayı teşekkür plaketi T:C SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri genel Müdürlüğü” ANKARA
   2003  “Meslek Başarı Ödülü”, Kocatepe Rotary Kulübü, Ankara 
   2003  “İlk Yardım Hizmet Ödülü”, Türkiye Kızılay Derneği, Bursa Şubesi, Bursa 
   2002  “İlk Yardım Hizmet Ödülü”, Fransız Kızılhaçı, Istanbul 
   2002  ”Teşekkür Belgesi” Sağlık Bakanlığı, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 
   2000  “Eğitim Hizmet Ödülü”, Sağlık Bakanlığı, Ankara
   1981   Master Tezi, “Pneumonik Çocuk sahibi annelerin eğitiminde eğitim kartları kullanılmasının verimliliği”, Hacettepe                                    Üniversitesi, Ankara                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  ÖZEL ÇALIŞMALAR  
                                                                            
   2001 – 2002    İstanbul Belediyesi, İzmit Belediyesi, Gönüllü İtfaiyeciler için Eğitim ve Materyal Geliştirme, Istanbul, Ankara 
   1997 – 1998    Fatih Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İç ve Dış Hastalıklarda Hemşirelik Dersi, Öğretim Görevlisi, Ankara 
   1995 – 1996    Milli Eğitim Bakanlığı, “Kız Öğrencilerin Ergenlik üzerine ğitimi”,Eczacıbasi, Ankara,