İLK YARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

6698 s. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyarınca; 

Şirketimiz, Özel İlkyardım Tuana Eğitim Merkezi Medikal ve Ticaret Ltd.Şti ile yapmış olduğunuz tüm sözleşmeleriniz bakımından, tarafımızca sizden talep edilen kişisel bilgileriniz, hizmet akdi sona erdikten sonra aldığınız eğitimlerin sertifikalandırma sürecinin bitimine kadar kullanılacaktır. 

Şirketimize iletmiş olduğunuz tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı Yasa’nın 12. maddesi uyarınca, veri sorumlusu yükümlülükleri bakımından tarafımızca koruma altına alınmıştır. 

Kişisel verileriniz, hizmetimizin zorunlu koşulunu oluşturan, İl Sağlık Müdürlüğü haricinde hiçbir kurum yahut şahıs ile paylaşılmamakta olup, sertifikalandırma sürecinin bitimi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile 28.10.2017 Tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘’Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’’e uygun olarak tarafımızca imha edilmektedir. 

Özel İlkyardım Tuana Eğitim Merkezi Medikal ve Ticaret Limited Şirketi 

03.02.2014’ten bu yana Kaliteli Hizmet ve Sağlıkla..